ICDL ImageMaker
با ورود دوربینهای دیجیتالی، کامپیوترها، اسکنرها، تلفن های تصویری ونرم افزار دستکاری تصویر دیجیتالی، اینک همگان امکان کار با تصاویر دیجیتالی برای اهداف مختلف را دارند. این امکانات بی نهایت هستند، در صورتیکه مفاهیم عمده تصاویر دیجیتالی را درک کنید و مهارتهای لازم برای دستکاری و ویرایش آنها را داشته باشید.
 معرفی ICDL ImageMaker به داوطلبان این فرصت را می دهد تا مهارتهای کار با تصاویر دیجیتالی را کسب کنند بدون اینکه مجبور باشند زمان وهزینه گواهی نامه ویرایش تصاویر دیجیتالی سطح حرفه ای را به عهده گیرند.
 
 
ICDL ImageMaker چیست؟
ICDL ImageMaker که توسط بنیاد ICDL توسعه یافته، گواهی جدیدی است که طراحی شده است تا به داوطلبان مهارتهای اساسی لازم برای استفاده ودستکاری تصاویر دیجیتالی را ارائه کند.
ICDL ImageMaker با شرح اصول واصطلاحات، به داوطلبان مهارتهای عملی  ارائه می دهد که برای حداکثر استفاده از سخت افزار ونرم افزار تصویر سازی دیجیتالی مورد نیاز آنهااست.
 
 
ICDL ImageMaker برای چه کسانی است؟
ICDL ImageMaker یک گـواهی ایـده آل بـرای دانـشجـویـان سـطـح دو، مشاغل کوچک، افراد یا گروههای اجتماعی است.
 
 
مزایا:
 • برای دانشجویان، داوطلبان مشاغل کوچک وخانگی طراحی شده است.
 • برنامه ساده با کاربردی آسان است.
 • مفاهیم اساسی در تصاویر دیجیتالی را شرح می دهد.
 • اساسی محکم در کار با تصاویر دیجیتالی ارائه می دهد.
 • می تواند در بسیاری از نرم افزارهای ویرایش تصویر دیجیتالی از نرم افزارهای حرفه ای گرفته یا نرم افزارهای مجانی اعمال شود.
 • یک گواهی کیفی است که با داده هایی از Subject Matter Experts  بین المللی توسعه یافته است.
 • بهترین کار را در ویرایش تصویر دیجیتالی تصدیق می کند.
 • با اعتبار بین المللی بنیاد ICDL حمایت می شود.
   
   
   

 

ICDL ImageMaker گواهی می کند که هر داوطلب:

 • برخی مفاهیم عمده مرتبط با تصاویر دیجیتالی از قبیل فرمت های گرافیکی، رنگ، فناوری تصویر دیجیتالی و کاربردهای آن را درک میکند.
 • می تواند از برنامه کاربردی ویرایش تصویر دیجیتالی برای ایجاد، باز کردن، ذخیره سازی، انتخاب ودستکاری تصاویر استفاده کرده و آنها را می داند.
 • می تواند از انواع مشخصه ها وابزارها از جمله لایه ها، فرمتینگ متن، ابزارهای رسم، ابزارهای نقاشی و رنگ آمیزی افکت ها وفیلترها استفاده کند.
 • می تواند تصاویر را برای چاپ و انتشار روی وب آماده کند.

چه چیزی در مواد درسی ICDL ImageMaker فراگرفته می شود؟
 
اساس تصویر سازی:
داوطلبان قادر خواهند بود که:

 • مشخصه های کلیدی تصاویر دیجیتالی ازقبیل پیکسل و وضوح را تشخیص دهند.
 • مسائل حق چاپ را درک کرده و تعریف کنند.
 • الگوهای رنگ رایج را درک کرده و تعریف کنند.
 • اصطلاحاتی از قبیل سایه رنگ (hue)، اشباع ، بالانس رنگ، پالت، عمق رنگ، اسلاید، تضاد، روشنی و گاما را درک کنند.
 • فرمتهای گرافیکی از قبیل گرافیک های raster و vector ، فرمت های loss less  و فرمتهای lassy  را درک و تعریف کنند.

شروع کار:
داوطلبان قادر خواهند بود که:

 • یک برنامه کاربردی ویرایش تصویر و فایل های تصویر متعددی را در فرمت های مختلف باز کنند.
 • پارامترهایی را برای ایجاد فایل تصویری وضع کنند.
 • یک فایل تصویری ایجاد و ذخیره کنند.

عملیات اصلی:
داوطلبان قادر خواهند بود که:

 • از تنظیمات استفاده کرده و مشخصه های چهار چوب را تنظیم کنند.
 • یک تصویر را از منابع مختلفی باز کرده، بگیرند و ذخیره کنند.
 • تمام یک تصویر یا بخشی از آن را انتخاب کرده و مشخصه های ابزار انتخاب را تنظیم کنند.
 • یک تصویر را با تغییر سایز، چرخاندن ، نسخه برداری، حرکت دادن یا بریدن دستکاری کنند.

کار کردن با تصاویر:
داوطلبان قادر خواهند بود که:

 • لایه ها را درک کرده و به کار گیرند.
 • متنی اضافه کرده و دستکاری کنند.
 • تصاویر رسم شده ایجاد کنند.
 • تصویری را با استفاده از ابزارهای قطره چکان، گرادیان، برس نقاشی یا پاک کن رنگ آمیزی کنند.
 • افکت ها وفیلترها را با استفاده از ابزارهای مات کن هنرمندانه، واپیچش(distortion) یا افکت های پرداخت، اعمال کنند.

نتایج (برون دادها)
داوطلبان قادر خواهند بود تا تصویری را برای چاپ و انتشار در شبکه جهانی (www) آماده کنند.

 

تهیه و تنظیم توسط مرکز خدمات رایانه ای، اینترنتی و آموزشی داده پردازی شرق