شهروند الکترونیکی (e-citizen) :
با یادگیری استفاده از اینترنت وایمیل، دنیای جدیدی از فرصتها ایجاد می شود. علاوه بر اینکه اینترنت ابزاری ارزشمند جهت ایجاد ارتباط و کسب اطلاعات است، بلکه روز به روز سازمان ها وبخش های دولتی بیشتری از آن برای ارائه اطلاعات و خدمات استفاده می کنند. آنهایی که مهارت استفاده از اینترنت را ندارند، در معرض خطر باخت اقتصادی هستند. در حالیکه شما ممکن است با اینترنت آشنا باشید، افراد زیادی هستند که هیچ آشنایی با اینترنت ندارند. اگر شما یکی از این افرادی هستید که از اینترنت استفاده نمی کنید یا اگر این افراد را می شناسید، e-citizen می تواند پاسخگو باشد.
 
 
e-citizenچیست؟
e-citizen طراحی شده است تا با شرح وتوضیح چکونگی کارکرد اینترنت و اینکه از آن می توان برای اهداف وسیعی استفاده کرد، به داوطلبان کمک کند تا بیشترین استفاده را از اینترنت ببرند. اهدافی که با استفاده از اینترنت دنبال می شوند عبارتند از: داد و ستد با بخش های دولتی، کسب اطلاعات، خرید محصولات و برقراری ارتباط از طریق شبکه با دوستان وآشنایان. شهروندان با کسب این مهارتهای روی خط به جنبه های ارتقاء دهنده جامعه اطلاعاتی دست خواهند یافت.
 
 
e-citizen برای چه کسانی است؟
e-citizen بطور ویژه ای برای ارائه خدمات به آنهایی طراحی شده است که دارای دانش واطلاعات اندکی از کامپیوتر واینترنت هستند.
این افراد می توانند گروههای زیر باشند (البته فقط محدود به این گروهها نمی شوند):
 • شهروندان سالمند
 • داد و ستدهای حرفه ای که با اینترنت در ارتباط نیستند.
 • خدمتکاران عمومی
 • کارکنان در زمینه مهاجرت
 • افرادی که مدت زیادی بی کار بوده اند.
 • افرادی که خارج از منزل کار نمی کنند. 

برنامه e-citizen برای همگــان صرف نظرازموقعـیت اجتـماعی، تحصیلات، سن، سطح توانایی و درک می باشد اما داشتن اطلاعات و دانش اندکی از کامپیوتر قبل از ثبت نام برای این برنامه می تواند مفید باشد.
 
e-citizen چگونه آموزش داده می شود؟
بـرنامـه e-citizen تا حـدودی توسط مـربی آمـوزش داده می شـود اما همچنین می تواند به طور مستقل مطالعه شود. داوطلبان از طریق راهنمای درسی آسانی کار می کنند که شامل کارهایی است که طراحی شده است تا به داوطلب امکان دهد تا بیشتر با فرهنگ اینترنت آشنا شود و به داوطلب تجربه عملی از برخی فرصتهایی می دهد که اینترنت ارائه می کند.
e-citizen بسته به توانایی داوطلب حدود 30 ساعت آموزش نیاز دارد. این برنامه بطور انعطاف پذیری طراحی شده است بطوریکه به داوطلب امکان می دهد تا در سرعت دلخواهش آن را بیاموزد.
  
 
برنامهe-citizen چه حوزه هایی را تحت پوشش دارد؟


برنامه e-citizen به سه بلوک به شرح زیر تقسیم می شود:
 
بلوک 1: مهارتهای پایه
بلوک مهارتهای پایه به داوطلب، اطلاعات و مهارتهای لازم جهت استفاده از کامپیوتر و اینترنت را می دهد.
 این بلوک شامل:

 • کامپیوتر
 • فایل ها و پوشه ها
 • برنامه های کاربردی ساده
 • مبانی اینترنت
 • مبانی ایمیل

بلوک2: جستجوی اطلاعات
بلوک جستجوی اطلاعات داوطلب را از ماهیت و وسعت اطلاعات موجود روی اینترنت در زمینه های خبری، دولت، مشتری، مسافرت، تعلیم وآموزش، اشتغال و پزشکی آشنا می سازد.
 این بلوک شامل:

 • جستجوی محدوده وسیعی از منابع اینترنتی
 • احتیاط ها، نتایج وخطرات
 • اعتبار و وثوق اطلاعات


بلوک 3 :مشارکت الکترونیکی
با کسب مهارتهای کامپیوتر و جستجو در اینترنت، این بلوک مجموعه مهارتهای لازم برای داوطلب را تکمیل می کند تا یک شهروند الکترونیکی شود. این بلوک شامل:

 • خدمات روی خط (online)
 • برنامه های کاربردی عملی

داوطلب e-citizen چه مهارتهایی را کسب خواهد کرد؟
 
با تکمیل این برنامه داوطلبان مهارتهایی را کسب خواهند کرد که به آنها امکان می دهد تا بطور کامل در جامعه الکترونیکی(e-society) مشارکت کنند. داوطلبان:

 • از منابع اطلاعاتی وخدمات موجود روی خط آگاه خواهند شد.
 • قادر به جستــجــو در world wide web و اســتخراج اطلاعات مفید در زمینه های اخبار، دولت، مشتری، مسافرت، آموزش، اشتغال، بهداشت، گروههای مورد علاقه وتجارت خواهند شد.
 • قادر به جستجوی اطلاعات از منابع مختلف خواهند شد.
 • قادر به استفاده از خدمات دولت الکترونیکی (e-government) و خدمات تجاری روی خط  (مثلأ خدمات بانکی) خواهند شد.
 • معاملات روی خط را انجام خواهند داد (مثلأ رزرو کردن بلیط هواپیما)
 • قادر خواهند بود تا به عنوان یک شهروند الکترونیکی کاملأ مشارکت داشته باشند.

 

      تهیه و تنظیم توسط مرکز خدمات رایانه ای، اینترنتی و آموزشی داده پردازی شرق