ICDL (پیشرفته)، مهارتهای کامپیوتری خود را به سطوح بعدی ببرید. ICDL پیشرفته، برنامه سطح بالا تری است که برای کسانی طراحی شده است که با موفقیت به سطح مهارتهای ICDL رسیده اند و می خواهند مهـارتهای کامپیوتری خود را افزایش دهند. ICDL  پیشرفته که در نتیجه تقاضای بازار معرفی شده یکی از محصولات گواهی در حوزه بنیاد ICDL است که سریعترین رشد را دارد.      

ICDL پیشرفته شامل ماژول های زیر است:

 • پردازش کلمه پیشرفته
 • صفحات گسترده پیشرفته
 • بانک اطلاعات پیشرفته
 • ارائه مطالب پیشرفته    

هر ماژول پیشرفته به عنوان یک گواهی مستقل در حوزه مربوطه طراحی شده است وداوطلبانی که با موفقیت یک ماژول را به پایان برسانند به عنوان کاربر پیشرفته آن برنامه کاربردی گواهی خواهند گرفت. به داوطلبانی که هر ماژول پیشرفته را جهت تکمیل انتخاب می کنند ، گواهی کارشناسی جدید ICDL اعــطا می شــود که به معنی داشتن توانایی ودانشی در سطح کارشناسی است. ماژول های پیشرفته ICDL به داوطلبان شانس کارشناس شدن در بکارگیری این برنامه های کاربردی را با فراگیری مهارتهای فراتر از مشخصه های عادی نرم افزاری را می دهد.    

داوطلبان ICDL پیشرفته می توانند نشان دهند که آنها:

 • سازمان دهی شده و کارآمد هستند
 • بهره وری بیشتری دارند
 • قادر به بهره برداری با اطمینان از تمام پتانسیل های برنامه های کاربردی هستند.
 • در تولید داده هایی با کیفیت حرفه ای و جذاب مهارت دارند.    

مزایای گواهی پیشرفته ICDL :

 • گواهی های شناخته شده در سطح بین المللی هستند.
 • نشان دهنده مهارتهای تأیید شده هستند.
 • فروشنده بی طرف (یعنی قابل اعمال به تمام مارک های نرم افزاری مرتبط)
 • تحت حمایت اعتبار بنیاد ICDL

موارد درسی به گونه ای طراحی شده اند که کار-بـنیاد باشند و نه نقـش-بـنیاد ، بطوریکه داوطلبان مهارتهای لازم جهت انجام کارهای پیشرفته با آن برنامه کاربردی را کسب می کنند ونه فقط نقش های یک مارک از نرم افزار را بیاموزند.  

پردازش کلمه پیشرفته ICDL
حوزه های عمده ای که تحت پوشش مواد درسی پردازش کلمه پیشرفته ICDL AM3 است عبارتند از:

 • ویرایش
 • صفحه آرایی
 • سازماندهی اسناد
 • اجزاء اسناد
 • ابزارهای ویژه
 • چاپ

صفحه گسترده های پیشرفته  ICDL
حوزه های عمده ای که تحت پوشش موارد درسی پیشرفته ICDL AM4  است عبارتند از:

 • ویرایش
 • کنترل داده ها
 • توابع
 • تحلیل
 • ابزارهای ویژه      

بانک داده های پیشرفته ICDL
حوزه های عمده ای که تحت پوشش موارد درسی پیشرفته ICDL AM5 است عبارتند از:

 • طراحی جدول یکپارچه کننده روابط
 • طراحی سوال
 • طراحی فورم
 • طراحی گزارش
 • ماکروها  MACROS 
 • داده های اتصال، واردات وصادرات  

ارائه مطالب پیشرفته ICDL
گواهی ICDL AM6 مشخصه های ارائه مطالب پیشرفته را تحت پوشش دارد که به شما امکان می دهد تا از برنامه کاربردی ارائه مطالب با تمام پتانسیل آن استفاده کنید. این مورد درسی حوزه های زیر را تحت پوشش دارد:

 • ملاحظات طراحی
 • اسلایدها
 • تصاویر، عکس ها و اجسام رسم شده
 • نمودارها و تصاویر
 • چند رسانه ای
 • مدیریت ارائه مطالب
 • اطلاعات مربوطه

 

      تهیه و تنظیم توسط مرکز خدمات رایانه ای، اینترنتی و آموزشی داده پردازی شرق