پیش ثبت نام ارزش افزوده چاپ

پیش ثبت نام ارزش افزوده

مرحله اول پیش ثبت نام

 

 

اشخاص حقیقی

 

تکمیل فرم مربوطه که شامل اطلاعات هویتی ، آدرس محل سکونت ، شماره تماس و …….. می باشد.

 

 

 

اشخاص حقوقی

 

تکمیل فرم مربوطه که شامل اطلاعات هویتی مدیر عامل ، شماره ثبت و تاریخ ثبت شرکت و ……. ، آدرس محل سکونت ، شماره تماس و ……. می باشد.